Archív
digitál, 1000 × 700 mm, 2021
Projekt archív je založený na záznamoch lišajníkov pomocou starého skenera, ktorý pri skenovaní robí chyby. Celý projekt je postavený na zbieraní lišajníka z prechádzok v lese a následným uchovaním. Vychádza z teorii a litografii nemeckého biológa a umelca Ernsta Haeckela. Haeckler tvrdil, že príroda sa zdá byť vo svojej jednote symetrická. Túto teóriu neskôr aj rozpracoval v teórii o organickej stereometrii. Haeckler bol nielen biológom, ale aj zaujímavým umelcom. Jeho cyklus 100 litografii, ktoré sa skladali z rôznych druhov rastlín, zvierat a podobne, boli spracované v knihe Umelecké formy prírody (Kunstformen der Natur). Archiváciou sa uchováva nedokonalý záznam o danom predmete a zároveň sa vytvára nový obraz, či kompozícia.